Unifer facebook
×
VIA AURATA EUROPAEA SE

VIA AURATA EUROPAEA SE

Analýza projektu

Zadání:

VIA AURATA EUROPAEA SE dlouhodobě připravovala realizaci projektu, jehož cílem je výstavba výrobního závodu zaměřeného na výrobu betonových stavebních prvků nové generace.


Jelikož v rámci EU je tato technologie vysoce podporována, na výstavbu areálu bylo možné podle odborníků možné získat dotaci až ve výši několika desítek milionů eur. Mezi žadateli o dotace je však velká konkurence, proto potřebují posuzovatelé v Bruselu co nejvíce relevantních informací k pravděpodobnosti úspěšné realizaci projektu a jeho potenciálním přínosům pro region.

 

Naším úkolem bylo co nejvěrněji předpovědět průběh realizace projektu, aby se co nejvíce zvýšila pravděpodobnost získání dotace.

Řešení:

Prvním krokem bylo vyčíslení nákladů výstavby projektu a vyčíslení peněžní potřeby před projektem, neboť dotace běžně chodí s určitým zpožděním. Po analýze procesů jsme byli schopni vyčíslit provozní a variabilní náklady, následně predikovat odbyt výrobků a tržby, z čehož vyplynula nezpochybnitelná ekonomická přidaná hodnota projektu.

 

Následně jsme vyčíslili přínosy pro region, pro který je charakteristická vysoká nezaměstnanost. Areál, zaměstnávající přes 400 lidí, by byl velkým přínosem pro konkurenceschopnost regionu.

 

Po provedení analýzy trhu, nabídky a vytvoření kompletního finančního modelu vznikl komplexní business plán  v českém a anglickém jazyce, připravený pro posouzení v Bruselu. V analytickém týmu věříme, že business plán pomůže získat co nejvyšší dotace a plán firmy se v brzké době zrealizuje.

 

Reference:

Jsem skutečně rád, že jsem mohl využít služeb vašeho Analytického oddělení UNIFERu vedeného panem Zárubou, kdy jsem se z výsledku zpracování projektu mohl přesvědčit o tom, že odvádí naprosto profesionální práci. Určitě se v následném čase při zabezpečování projektu výstavby na vaše Analytické oddělení znovu obrátím. Děkuji za spolupráci.

 

Josef Strnad

Yandex.Metrica