Unifer facebook
×
Penam

Penam

Workshop

Řešení: 

Pro společnost Penam jsme připravili a realizovali workhop vedený vlastní metodikou inovativního centra UNIFER. Cílem workshopu bylo vytvořit co největší počet realizovatelných návrhů pro zvýšení kvality náborů, rozvoje a zvýšení loajality zaměstnanců reprezentujících generaci "Y". Workshop byl vedený zkušeným facilitátorem inovačních workshopů. Podstatou workshopu bylo vytvoření a koordinace kreativních skupin, které byly složeny z dvanácti reprezentantů cílové skupiny a čtyř zástupců objednatele. Ústředně řešený problém byl definován jako: "Jak zajistit co nejvyšší kvalitu náboru, rozvoje a zvýšení loajality zaměstnanců věkové kategorie 20 - 35 let.

Yandex.Metrica