Unifer facebook
×
Oprox

Oprox

Business plán, Průzkum trhu

Řešení: 

Pro společnost Oprox jsme formou studie vypracovali soubor analýz konkurence, zahraničních trhů a cílových skupin zákazníků. Analyzovány byly také funkce a výhody produktů společnosti a produktů podobného typu prodávaných konkurenčními společnostmi. Výsledkem analýz bylo stanovení silných stránek produktů společnosti ve srovnání s konkurencí a stanovení klíčových faktorů určujících konkurenceschopnost společnosti na vybraných trzích.

Pro společnost Oprox jsme také vypracovali Studii podmínek pro schválení lékařského přístroje pro detekci rakoviny plic pomocí spektroskopických metod: Analýza obsahovala veškeré podmínky a předpoklady, které musí společnost Oprox, a.s. splnit, aby byl její produkt schválen pro používání a prodej (zkoušky bezpečnosti, zdravotní nezávadnosti, klinické zkoušky, a další.) Tyto analýzy zahrnovaly průzkum institucí, které tyto testy vykonávají, kontaktování odpovědných osob, zjišťování jejich podmínek, atp. Pro některé z položek byla dle dohody se zadavatelem provedena analýza také pro zahraniční instituce v zemích, ve kterých by testování mohlo být podstatně levnější nebo efektivnější. Výsledkem soboru analýz byl harmonogram výdajů společnosti na jednotlivé činnosti v průběhu testování produktu. Tento harmonogram zahrnoval vícero variant a doporučení, která z těchto variant bude pro společnost nejvýhodnější.

Yandex.Metrica