Unifer facebook

UNIFERMADE nebeská šalina

 

Hvězdárna a planetárium Brno ve svých aktivitách dlouhodobě mísí nadšení pro vědu s odhodláním

předávat tento elán dál. Své zábavně-poučné aktivity rádi prezentují nejen v samotné budově Hvězdárny

a v jejím blízkém okolí na Kraví Hoře, ale také jinde, jako například na brněnské tramvaji.

 

My jsme se rozhodli darovat design té aktuální!

 

K řešení jsme přistoupili s ideou využití mobility tramvaje ke komunikaci zážitků, které Hvězdárna svým

návštěvníkům přináší. Její design je postaven na tom, co lidé skutečně mohou na Hvězdárně prožít a je

inspirován stěžejními pořady z jejího programu. Tak jsme dosáhli správné kombinace obsahu pro všechny

cílové skupiny. Plocha tramvaje je navíc rozdělena do určitých segmentů, kdy každý z nich je využit ke

komunikaci jiného tématu, a vzájemně jsou propojeny jemnými grafickými prvky.Barevnost designu je

pak postavena na variaci pastelových barev, které osloví jak děti, tak jsou příjemné i dospělým. Celý design

je podtržen komunikací brandu Hvězdárnya jejích webových stránek. Tramvaj byla slavnostně pokřtěna

7. 9. 2016 a je v provozu především na lince číslo 1.

 

 

Yandex.Metrica