Unifer facebook

Naše společnost poskytuje službu externího nezávislého ekonomického auditu společnosti. Služba je vhodná především pro vlastníky společnosti, mateřské společnosti či potenciální kapitálové partnery společnosti. Cílem auditu je prověřit ekonomickou efektivitu fungování společnosti. Odhalit nejslabší místa fungování společnosti a doporučit vhodná opatření k nápravě a zvýšení ekonomické efektivity.

Yandex.Metrica