Unifer facebook
×
Magistrát města Brna

Magistrát města Brna

Interaktivní mapa strategických projektů v Brně

Zadání:

Cílem projektu bylo vytvoření návrhu informačního nástroje sloužícího ke shromažďování informací o všech investicích na území města. Platforma by neměla sloužit pouze pro účely Magistrátu města Brna jako zadavatele projektu. Využitelná by měla být i pro širokou veřejnost jako prostředek informování o novinkách na poli investic. Přínos práce spočívá v analýze podmínek, za kterých je možné volné použití GoogleMaps, přičemž práce nabízí i rozřazení jednotlivých projektů do samostatných kategorií. Přidanou hodnotou práce je vytvoření grafického návrhu ikon označujících jednotlivé typy konkrétních projektů

Řešení:

V současné době probíhá spoluprácemladými grafiky, kteří se starají o realizační část práce. V rámci spolupráce UNIFER pro realizaci připravuje vzhled aplikace a další grafické podklady. 
 

Reference:

Dlouhodobou snahou města je spolupracovat a podporovat talentované studenty vysokých škol. Na práci studentů oceňuji zejména jejich nezávislý pohled, neotřelé a kreativní myšlení. Hledání optimálního řešení není díky spolupráci se studenty zatížené pohledem zevnitř a navíc studentům nechybí správná dávka odvahy při řešení zadaného projektu.

 

Problémem, na který se stěžuje mnoho studentů, ale i zaměstnavatelů je nedostatek praktických zkušeností a znalostí, které studenty posléze limitují při hledání vhodného zaměstnání. Oceňuji, že se UNIFER snaží studentům nabídnout možnost získat praktické dovednosti a umožnit jim tak, aby si vyzkoušeli řešení reálných problémů a projektů. Chuť studentů přinést do spolupráce něco nového je důvodem, proč hodnotím spolupráci s UNIFERem kladně. Mám radost z toho, že projekt zpracovaný pro město Brno zároveň přispěl k rozvoji studentů a těším se na naši další spolupráci.

 

Ing. Marie Zezulková, vedoucí Kanceláře strategie města 

Yandex.Metrica