Unifer facebook
×
Krizové řízení v městské části Brno-střed

Krizové řízení v městské části Brno-střed

Informační brožura

Zadání:

Projekt je jedním z balíků projektů zadaným přímo Úřadem MČ Brno-střed. Jeho hlavním cílem bylo vytvoření praktického rádce, který zvýši informovanost obyvatelstva městské části o krizových stavech a mimořádných událostech, které mohou eventuelně nastat. Cílem práce bylo v počáteční fáze právě nadefinování krizových stavů a stavů nebezpečenství, které obyvatelstvu hrozí. Kromě toho šlo
o popis právního a institucionálního rámce v kontextu těchto situací, společně s popisem jednotlivých kompetencí

Řešení:

Multioborový tým studentů poskládaný z různých univerzit a fakult od Univerzity obrany po Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity hledal způsob, jak podat důležité informace o správném chování v krizových situacích, a vytvářeli návod pro občany, jak se správně zachovat. Práce nabízí popis modelových situací a žádoucího chování obyvatelstva u přírodních a jiných katastrof (evakuační zavazadlo, zásoba potravin…).

Závěrečným výstupem projektu a viditelnou vizitkou celého projektu byla informační brožura, pro kterou studenti dodali podklady. Informační brožura Nepropadejte panice: průvodce občana krizovou situací a mimořádnou událostí byla vydaná pod záštitou městské části jako příloha Zpravodaje městské části Brno-střed a v nákladu 34 tisíc výtisků byla distribuována do schránek občanů. 

 

Reference:

Vydání brožury se střetlo s poměrně velkým zájmem lokálních médií, kdy o příležitosti vydání tištěné verze a distribuci občanům informovali Deník Rovnost, Český rozhlas Brno, Brněnský metropolitan, Mladá Fronta DNES nebo 5plus2.

Hlavní cíl projektu a dojmy z práce shrnuli Ondřej Hapala jako vedoucí studentského týmu a Milena Lacinová:

 

„Hlavním posláním projektu je snížení úmrtnosti a zranění, zvýšení připravenosti, odpovědnosti a vzdělanosti občanů při mimořádných událostech,“ uvedl Ondřej Hapala.

 

Každý z nás 6 v tom nechal kus sebe a doufám, že se brožura neztratí mezi těmi ostatními a že někomu jednou zachrání život,“ studentka Milena Lacinová.

Yandex.Metrica