Unifer facebook
×
Dobré Mobily

Dobré Mobily

Marketingová strategie

Zadání:

Zpracování marketingové strategie pro společnost Dobré Mobily a.s., jehož výstupem mělo být sestavení tří na sebe navazujících částí – analytické, strategické 

a exekutivní. V rámci řešení měly být zhodnoceny dosavadní marketingové aktivity, vyhodnoceny analýzy konkurenčního prostředí, produktového portfolia, cílových skupin a vnímání značky.

 

Strategická část měla obsahovat definici Unique Selling Points, tvorbu komunikačního mixu a návrh klíčových kampaní. V exekutivním shrnutí měl být vytvořen komplexní komunikační koncept a brand story, exekutivní marketingový plán na rok 2015 a návrh nosných kreativních prvků v definovaných kampaních. 

Řešení:

V rámci vypracování řešení probíhala intenzivní komunikace s klientem, abychom mohli pracovat s jeho potřebami a navrhnout řešení, které překoná jeho očekávání. Výstup práce obsahoval mimo jiné propočty nákladů za akvizici nových klientů s ohledem na plánovaný růst společnosti, dále i doporučený roční rozpočet, jež by měl být vynaložený na marketingové aktivity dle jednotlivých médiatypů a kampaní.

 

Součástí řešení bylo navržení velkého množství kreativních prvků kampaně s ohledem na sezónní priority, spolupráce při návrhu nového loga a corporate image společnosti, série doporučení v rámci návrhu nového e-shopu, naplánování komplexního zákaznického servisu či vytvoření akčních balíčků  a nákupních kombinací.

Yandex.Metrica