Unifer facebook

Chcete ohodnotit pracovní výkon svých zaměstnanců? Využijte pokročilé metody 360° zpětné vazby.  V roli hodnotitelů a poskytovatelů zpětné vazby se ocitají podřízení, kolegové, nadřízení, spolupracovníci na stejné úrovni řízení, ale také např. zákazníci.  Tento postup slouží jako podklad pro nastavení individuálních rozvojových plánů.

Ve spolupráci s týmem specialistů a mentorů Vám na míru Vaší společnosti a firemní kultuře navrhneme dimenze, které budou předmětem hodnocení a vytvoříme baterii otázek, která bude dané dimenze sledovat. 

Yandex.Metrica